Известување: од 01.07.2024 новото работно време во продажните локации BELLINA-Капиштец и BELLINA-Настел, Тафталиџе ќе биде 09:00-21:00h Понеделник-Петок и 09:00-17:00h во Сабота
Одржување на хигиената во вашиот дом
26 Sep

Средствата кои ги користите за одржување на хигиена да бидат внимателно избрани. Да не содржат токсични хемикалии кои го нарушуваат вашето здравје и здравјето на вашето дете. Индустриските средства се направени на тој начин да ја отстрануваат нечистотијата, со лоша цена по здравјето. Хемикалиите кои испаруваат при процесот на чистење остануваат во нашиот дом и на тој начин ние постојано сме изложени на токсични хемикалии. Опасние токсини кои се наоѓаат во средствата за одржување хигиена на вашиот дом може да претставуваат сериозна закана за здравјетот на една личност.

Некои од нив се со потенцијално канцерогено дејство.

Некои предизвикуваат нарушување на хормоналното ниво.

Некои може да предизвикуваат невролошки оштетувања.


Најгоре